farz

« Sözlük Dizinine Dön

İslam hukukuna göre, hem lafız ve hem de mana olarak Kur’an ve Sünnet’e dayandığı kesin olan ve mükelleften bir şeyin yapılmasını isteyen hüküm. Gerekli şartları taşıyan her mükellefin bizzat sorumlu olduğu farzlara farz-ı ayn; topluluğun bir kısmının yerine getirmesi durumunda bütün mükelleflerin sorumluluğunun kalktığı, yerine getirilmemesi durumunda ise her mükellefin tek tek sorumlu olduğu farzlara da farz-ı kifaye denir. bkz. vacip, sünnet, haram, mekruh, mübah, mendup, müstehap.

İngilizcesi:
religious precept
« Sözlük Dizinine Dön