fayda-maliyet analizi

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir sürecin başlatılması, belirli kararların alınması yahut bir projenin uygulanmasından önce söz konusu projenin getirisi ve götürüsünün, düşünülen kararların muhtemel sonuçlarının hesaplanması, fayda ve maliyetinin ortaya konması.

İngilizcesi:
cost-benefit analysis
« Sözlük Dizinine Dön