faydacılık

« Sözlük Dizinine Dön

1. İlk dile getiren kişi olarak Jeremy Bentham’a atfen, ahlaki tutumların kaynağını ve değerlendirme ölçütünü, “mümkün olan en çok sayıda kişiye en yüksek miktarda fayda temini” olarak belirleyen faydacı yaklaşım. 2. Tüm insani etkinliklerin temeline faydayı yerleştiren, insanları herhangi bir faaliyette bulunmaya yönelten temel güdünün fayda olduğunu savunan yaklaşım. 3. Yasama yürütme ve yargı etkinliklerinin amacının son tahlilde, ‘daha fazla sayıda insana, daha fazla mutluluk sağlamak’ olduğunu savunan görüş. 4. Üretim, tüketim, paylaşım vb. tüm iktisadi faaliyetlerin amacının, mal ve hizmetlerden elde edilen faydanın maksimumlaştırılması olduğunu ileri süren öğreti. 5. İnsanın yegane amacının hazzı aramak ve elemden uzak durmak olduğunu; hayattaki mücadelenin iyi-kötü veya akıl-duygu arasında değil, haz-elem arasında olduğunu ileri süren görüş. (Jeremy Bentham)

İngilizcesi:
utilitarianism/Benthamism
« Sözlük Dizinine Dön