kardinal faydacılık

« Sözlük Dizinine Dön

Neoklasik iktisat okulunun öncülüğünü yaptığı, faydanın sayısal (kardinal) değerlerle ifade edilebileceğini, her mal ya da hizmetin faydasının bir karşılaştırmaya imkân verecek şekilde belirli bir teorik fayda birimiyle ölçülebileceğini savunan görüş. bkz. ordinal faydacılık, faydacılık.

İngilizcesi:
cardinal utilitarianism
« Sözlük Dizinine Dön