karşılaşım kuralı

« Sözlük Dizinine Dön

Mantıksal pozitivistler tarafından ileri sürülen ve bilimsel olma iddiasındaki önermelerin, ancak bu önermelerde yer alan kelimelerin dış dünyada bir karşılığının olması halinde, bilimsel önerme olabileceğini öngören kural. Buna göre gerçekliği açıklamayı amaçlayan bilimsel önermeler ya doğrudan gözlemsel ifadelere indirgenebilmeli ya da gözlemsel ifadelerle tanımlanabilecek nitelikte olmalıdır. bkz. mantıksal pozitivizm, doğrulamacılık.

İngilizcesi:
correspondence rule
« Sözlük Dizinine Dön