kural

« Sözlük Dizinine Dön

1. İnanç ve değerler üzerine kurulan ve bir davranış ile ilgili olması veya olmaması yönünde birden çok kişi tarafından paylaşılan müşterek beklenti. 2. Bir bilimsel, toplumsal, siyasal, hukuksal veya iktisadi sürecin nasıl işleyeceğine, söz konusu süreçte izin verilen ve verilmeyen, caiz olan ve olmayan eylemlere ilişkin önerme.

İngilizcesi:
rule
« Sözlük Dizinine Dön