fetişizm

« Sözlük Dizinine Dön

Kendisinde olağanüstü nitelikler olduğu varsayılan kişi veya nesnelere aşırı sevgi ve saygı beslemek, onlara bağlanmak, tapınmak, kulluk etmek. bkz. meta fetişizmi, devlet fetişizmi.

İngilizcesi:
fetishism
« Sözlük Dizinine Dön