fıkıh

« Sözlük Dizinine Dön

1. İslâmî terminolojide insanın leh ve aleyhinde olanları bilmesi. 2. Bilinen hükümlerden yola çıkarak bilinmeyen hakkında yargıya varmak. 3. İbadet, ceza ve uygulamaya yönelik şer’î hükümleri ayrıntılı delilleri ile beraber bilmek. Fıkıh ilmine fetva verecek düzeyde vakıf olan kişiye de fakih denir.

İngilizcesi:
fıqh/Islamic law
« Sözlük Dizinine Dön