Fransız feminizmi

« Sözlük Dizinine Dön

Linguistik feminizm. Kadın ve kadına ilişkin her türlü bilgi, tavır ve yaklaşımın da içinde bulunduğu tüm anlam sisteminin bir dilsel ve mantıksal yapıya sahip olması nedeniyle, kadının ikincilleştirilmesinde iktisadi siyasal ve sosyal yapılardan ziyade, dilin işlevinin çok daha önemli bir yer tuttuğunu savunan feminist görüş. bkz. feminizm.

İngilizcesi:
French feminism
« Sözlük Dizinine Dön