geçimlik ücret

« Sözlük Dizinine Dön

İşgücünün yalnızca hayatını devam ettirmeye yeten, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen ücret. bkz. doğal ücret kuramı.

İngilizcesi:
subsistence wage
« Sözlük Dizinine Dön