doğal ücret kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Klasik ücret kuramı. Ücreti emeğin maliyetine bağlayan ve ücret düzeyinin de işçinin kendisi ve ailesinin ancak yaşamını sürdürebileceği asgari geçim düzeyinde oluşacağını ileri süren kuram. Bu kurama göre, ücretler doğal ücret düzeyinin üzerinde olursa evlenme ve çoğalma yoluyla işgücü arzı artacak, dolayısıyla ücretler düşecek; tersi olursa açlık, sefalet, hastalık ve göç gibi nedenlerle işgücü azalacak ve ücretler yükselecek; böylece uzun dönemde ücretler doğal ücret düzeyinde dengeye ulaşacaktır. (D. Ricardo) bkz. ücretlerin tunç kanunu.

İngilizcesi:
natural wage theory
« Sözlük Dizinine Dön