gelişme sosyolojisi

« Sözlük Dizinine Dön

Ulusal düzeydeki sosyal değişimin anlam, nitelik ve içeriğiyle; dünya sisteminde meydana gelen değişikliklerin söz konusu küçük toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini inceleyen disiplin.

İngilizcesi:
sociology of development
« Sözlük Dizinine Dön