geribildirim

« Sözlük Dizinine Dön

Geribildirim. 1. Bir sistemde sistemin ürettiği kimi sonuçların veya çıktıların bazı özelliklerinin söz konusu sistemin yeniden üretilmesi sürecinde düzenleyici bir işlev yerine getirmesi durumu. 2. Bir icraat, deneme ya da pilot uygulamanın amaca yeterince hizmet edip etmediği konusunda muhataplardan elde edilen izlenim, etki ya da kanaat bildirimi.

« Sözlük Dizinine Dön