glasnost

« Sözlük Dizinine Dön

Açıklık politikası. Genel olarak sosyalist sistemin demokratikleştirilmesi olarak nitelenen, Mikhail Gorbachev’in Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliğine getirilmesinden sonra, 1980’li yılların ikinci yarısında SSCB’de yürürlüğe konan politika. Demir perdelerin kaldırılması ve uluslararası ilişkilerde tarafların birbirlerini olup bitenlerden haberdar etmeleri ilkesine dayalı, basın, sanat ve bilimsel faaliyetlere daha fazla özgürlük tanınmasını, sansürün hafifletilmesini, eleştirilere ve muhalif görüşlere hoşgörü ile yaklaşılmasını öngören açıklık politikası.

« Sözlük Dizinine Dön