gölge gerçeklik

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir sürecin işleyişine kayda değer bir katkısı olmayan, söz konusu sürecin bir yan ürünü olarak meydana gelen şey.

« Sözlük Dizinine Dön