görüngü

« Sözlük Dizinine Dön

Fenomen. Somut, algılanabilir bir biçimde ve anlaşılabilir kategorilerle ifade edilebilecek biçimde var olan. bkz. gölge gerçeklik.

« Sözlük Dizinine Dön