hakemlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir anlaşmazlığın giderilmesi ya da bir organizasyonun kurallara uygun işlemesini sağlama görevi. 2. Aralarında bir anlaşmazlık olan iki veya daha fazla tarafın bu konuda taraf olmayan üçüncü bir kişinin kararına uyma noktasında anlaşmalarıyla meydana gelen uyuşmada, üçüncü şahsın işlevi. 3. Bilimsel dergilerde yayımlanmak üzere sunulmuş makalelerin yayımlanmaya değer olup olmadığının kontrol edilip denetlenmesi. 4. Spor karşılaşmalarında müsabakanın kurallara uygun olarak yapılmasını sağlama işi. Arabuluculuk yapan, uyuşmazlığı çözmeye çalışan, denetleyen ya da bir spor müsabakasını idare eden kişiye de hakem denir.

İngilizcesi:
arbitration
« Sözlük Dizinine Dön