hazcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Hedonizm. Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş.

İngilizcesi:
hedonism
« Sözlük Dizinine Dön