hermenötik

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. yorumsama.

İngilizcesi:
hermeneutics
« Sözlük Dizinine Dön