hegemonya

« Sözlük Dizinine Dön

Egemen, söz geçiren, buyurgan konumda olma. Siyasal, sosyal ve kültürel araçlar kullanılarak bir sınıfın diğeri üzerinde kurduğu, kısmen rızaya dayalı egemenlik.

İngilizcesi:
hegemony
« Sözlük Dizinine Dön