ekonomik egemenlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. İktisadi hegemonya. Egemen bir siyasi-askeri ya da ekonomik güç tarafından, bir ya da birden çok ülkenin ekonomisi, yahut belirli bir piyasa üzerinde kurulan, karşı durulması güç, kısıtlayıcı etkiler bütünü. 2. Piyasada güçlü işletmelerin zayıf işletmeler üzerinde kurduğu; düşük fiyat, damping vb. araçlarla bu işletmelerin etkinliğini kırmaya yönelik denetim gücü. bkz. hegemonya, egemenlik.

İngilizcesi:
economic hegemony
« Sözlük Dizinine Dön