fiyat

« Sözlük Dizinine Dön

Herhangi bir mal veya hizmetin bir biriminin elde edilmesi için ödenen bedel. Mal ve hizmetlerin para birimi ile ölçülen değişim değeri. Bu çerçevede bir mal veya hizmetin piyasadaki bir biriminin parasal ifadesine mutlak fiyat; başka bir mal veya hizmet cinsinden fiyatına da nispi fiyat veya göreli fiyat denir.

İngilizcesi:
price
« Sözlük Dizinine Dön