hobi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kişinin hayatını kazanmak amacıyla çalıştığı işi, sürekli uğraşı veya yapmak zorunda olduğu şeyler dışında kalan; dinlenme, eğlenme ve yaşamı monotonluktan kurtarma aracı olarak gördüğü şeyler. 2. Yapılmaktan zevk alınan tatlı uğraş.

İngilizcesi:
hobby
« Sözlük Dizinine Dön