hükümet darbesi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Ku-de-ta. Askeri darbe. Devletin meşru anayasal sistemini savunan hükümet güçlerinin, kitlesel desteği olmayan dar bir elit tarafından ani, beklenmedik şekilde ya da zor kullanılarak yönetimden uzaklaştırılması. 2. Askeri darbe. Ülkenin karar alma organlarının görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle, anayasal düzeni korumak amacıyla ordunun yönetime el koyması.

İngilizcesi:
coup d’etat
« Sözlük Dizinine Dön