hükümet

« Sözlük Dizinine Dön

Devlet gücünün uygulamasında sorumluluk alan organ. Parlamenter sistemlerde Parlamento içinden teşekkül eden, Başkanlık sistemlerinde ise Başkan tarafından Parlamento dışından oluşturulan ve dış güvenlik, iç güvenlik, adalet, eğitim, sağlık ve altyapı gibi temel kamusal hizmetlerin üretilmesinden sorumlu siyasi örgüt. bkz. devlet, ülke.

İngilizcesi:
government
« Sözlük Dizinine Dön