id

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. içben, Freudçuluk.

« Sözlük Dizinine Dön