içtihat

« Sözlük Dizinine Dön

İslam hukuk terminolojisinde, ümmetin karşılaştığı ve çözümü doğrudan Kur’an ve Sünnette bulunmayan bir konuda, nassların çizdiği çerçeve içerisinde kalmak şartıyla, bir çözüm üretmek veya bağlayıcı hüküm vermek amacıyla, gerekli donanıma sahip Müslüman hukuk bilginlerinin ellerinden gelen tüm çabayı göstermeleri; o uğurda içtenlikli olarak emek harcamaları. Ehliyetli İslam alimlerinin, temel kaynaklarda haklarında doğrudan hüküm bulunmayan konularda hüküm üretmeleri.

İngilizcesi:
ijtihad
« Sözlük Dizinine Dön