hukuk

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kelime anlamıyla, hakkın çoğulu, haklar. 2. Kavramsal anlamıyla, bir toplumda yaşayan gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı niteliğe sahip hak, yetki ve sorumluluklarla kişi ve kurumlararası ilişkileri düzenleyen, kamu otoritesinin denetlediği, yaptırım gücüne sahip yazılı yahut sözlü kuralların tümü.

İngilizcesi:
law
« Sözlük Dizinine Dön