kavramsal

« Sözlük Dizinine Dön

Birden fazla kavramın belirli bir iç mantıkla bir araya getirilmesi ile oluşturulan, içinde yer alan kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere, kendi mantık örüntüsü ve bütünlüğü çerçevesinde anlam veren kavram kümesi.

İngilizcesi:
conception
« Sözlük Dizinine Dön