kayırıcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Genel olarak sosyal bir grubun üyesi olan kişinin, grubun dışında kalan diğerine , sözleşme ve kaynak sağlanması bakımından tercih edilmesi. bkz. adam kayırmacılık, eş-dost-hemşeri kayırmacılığı, yandaşlık, yanaşmacılık.

İngilizcesi:
favoritism
« Sözlük Dizinine Dön