hukuk devleti

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bütün devlet organlarının hukuk kurallarına, hukuk kurallarının da anayasal hükümlere uygun olarak oluşturulup işletildiği; yönetimin tüm işlem ve eylemlerinin bağımsız yargı denetimine tabi olduğu devlet. 2. Kişilerin gücünün, yasaların üzerinde olmadığını ve yasalar karşısında statüsü ne olursa olsun toplumun bütün bireylerinin eşit olduğunu ifade eden hukukun üstünlüğü ilkesinin titizlikle korunduğu, hukukun evrensel prensiplerine bağlı, istisnasız herkesin yasal düzenlemelerle kayıtlanıp sınırlandığı, keyfi tasarruflara izin vermeyen devlet.

İngilizcesi:
rule of law
« Sözlük Dizinine Dön