ideolojilerin sonu tezi

« Sözlük Dizinine Dön

Amerikalı sosyolog Daniel Bell’in sistemleştirdiği, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın sağ ve sol ideolojilerinin 1960’lı yılların toplumlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamadığı ve bu yüzden bağlayıcılıklarını kaybetmeye başladıklarını öngören yaklaşım.

İngilizcesi:
end of ideology thesis
« Sözlük Dizinine Dön