iklim

« Sözlük Dizinine Dön

1. Belirli bir bölgedeki, 25-30 yıl gibi oldukça uzun dönemde ortaya çıkmış hava durumu ortalamaları; hava koşullarında uzun dönemde görülen ve kısmi değişikliklerle her yıl kendisini tekrar eden değişmeler. 2. Sosyal, siyasal, sanatsal veya kültürel ortamların gelişmesini sağlayan faktörlerin bütünü.

İngilizcesi:
climate
« Sözlük Dizinine Dön