katılımcı bürokrasi

« Sözlük Dizinine Dön

Gençlik, kadın ve askeri örgütlerin; ideolojik işlevi ön planda olmayan, var olan siyasal sisteme meşruluk kazandırma yahut onu destekleme gibi bir siyasal boyut taşımayan, söz konusu örgütlere ait günlük rutin idari sürecin işleyişini sağlayan bürokrasileri. bkz. bürokrasi, kırtasiyecilik.

İngilizcesi:
participatory bureaucracy
« Sözlük Dizinine Dön