kavramsal çerçeve

« Sözlük Dizinine Dön

Bir anlatım veya açıklamanın temel kavramlarından oluşan çatısı.

İngilizcesi:
conceptual framework
« Sözlük Dizinine Dön