kavramsal anlam

« Sözlük Dizinine Dön

Bir sözcüğün, sözcük anlamının dışına taşarak, daha özel bir anlam kazanması; kelime anlamının dışında olan, daha özel, bilimsel, dinsel ya da felsefi anlam.

İngilizcesi:
conceptual meaning
« Sözlük Dizinine Dön