terim anlamı

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kelimenin bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili kazandığı özel anlam. bkz. sözlük anlamı, kavramsal anlam.

İngilizcesi:
terminological meaning
« Sözlük Dizinine Dön