kesin önerme

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kümenin tümü için geçerli olan bir yargı içeren önerme. bkz. olasılıklı önerme.

İngilizcesi:
universal statement
« Sözlük Dizinine Dön