Keynesçilik

« Sözlük Dizinine Dön

İngiliz ekonomistlerinden J.M. Keynes (1883-1946) ve izleyicileri tarafından sistematize edilen, tam istihdam ve optimum refah düzeyinin piyasaya bilinçli şekilde müdahale edilen bir kapitalist rejimle sağlanabileceğini ileri süren iktisadi öğreti. Özellikle 1929 dünya bunalımıyla yaygın bir işsizliğin ve talep yetersizliğinin ortaya çıkması üzerine bunalıma çözüm bulma çabalarının yoğunlaştığı dönemde formüle edilmiş olan Keynesçi doktrinde; Klasik iktisatçıların aksine tasarruf ve yatırımların faize duyarlılığının yüksek değil düşük olduğu ve faiz oranının tek başına yatırım-tasarruf eşitliğini sağlayamayacağı ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra fiyat ve ücretlerin esnek olmasının tam istihdam düzeyini otomatik olarak sağlayacağı yolundaki Klasik görüş eleştirilerek tam istihdamın sağlanabilmesi için efektif talebin, kamu harcamaları yoluyla sürekli olarak yeterli genişlikte tutulması gerektiği vurgulanmakta; gelir dağılımındaki çarpıklığın da vergiler yoluyla düzeltilebileceği öne sürülmektedir.

İngilizcesi:
Keynessianism
« Sözlük Dizinine Dön