kollektif bilinçaltı

« Sözlük Dizinine Dön

Bilinçaltının diğer insanlarla paylaşılan bölümü. İnsan topluluklarının davranışlarının ortaya çıkışında belirleyici roller oynayan, insanoğlunun, tarihsel süreç içinde nesilden nesile aktarılarak gelen genetik özellikleri, arzu ve elemleri, etki-tepki mekanizmaları ile davranış örneklerinin depolandığı varsayılan soyut alan. Kolektif bilinçaltı kavramı insan davranışlarının açıklanmasında S. Freud’un bilinçaltı kavramının yetersiz kaldığını öne süren C.G. Jung tarafından geliştirilmiştir. Jung’a göre tüm insanlık alemi için ortak bir bilinçaltı olduğu gibi, her milletin de kendi tarihsel geçmişinden kaynaklanan kendine özgü ve farklılaşmış bir kolektif bilinçaltı vardır; toplumda yaşayan bireylerin davranışları, söz konusu kolektif bilinçaltında yer eden kavramlar, algılar, mitoslar, vb. sosyo-kültürel dinamiklerden önemli ölçüde etkilenirler.

İngilizcesi:
collective unconscious
« Sözlük Dizinine Dön