kolluk kuvvetleri

« Sözlük Dizinine Dön

Ülke içinde devlet otoritesinin egemen kılınması, kamu düzeninin korunması ve asayişin temin edilmesi ile görevli bekçi, polis, jandarma gibi örgütlü ya da organize güçler.

İngilizcesi:
security forces
« Sözlük Dizinine Dön