konsolidasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Ödenme süresi ya da vadesi yaklaşmış kısa vadeli bir borcun, borçlunun ödeme gücünden yoksun olması nedeniyle orta ya da uzun vadeli borca dönüştürülmesi. Konsolidasyon devletlerarası dış borçlar için söz konusu olabileceği gibi, devletin vatandaşlara olan iç borçları için de yapılabilir. Alacaklıların kısa vadeli borcun uzun vadeliye çevrilmesini kabul edip etmemekte serbest oldukları konsolidasyona ihtiyari konsolidasyon, borçlunun tek yanlı olarak kısa vadeli borçlarını uzun vadeli hale getirmesi şeklindeki konsolidasyona ise cebri konsolidasyon denir.

İngilizcesi:
consolidation
« Sözlük Dizinine Dön