konsolos

« Sözlük Dizinine Dön

Bir devlet tarafından, başka bir devletin verdiği izin çerçevesinde, o devlete ait topraklar üzerinde, daha çok idari hizmetleri yürütmek ve atayan devletin ticari menfaatlerini korumak amacıyla görevlendirdiği, diplomatik nitelik taşımayan resmi memur.

İngilizcesi:
consul
« Sözlük Dizinine Dön