korporasyon toplumu

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. korporatizm.

İngilizcesi:
corporate society
« Sözlük Dizinine Dön