kültürel gecikme

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumun ekonomik yapısının değişimine paralel olarak aynı hızla sosyal ve kültürel yapının değişememesinin sonucunda meydana gelen uyumsuzluk durumu.

İngilizcesi:
cultural lag
« Sözlük Dizinine Dön