küresel sivil toplum

« Sözlük Dizinine Dön

Devletlerin kurduğu veya desteklediği organizasyonların dışında, uluslararası alanda faaliyet yürüten gönüllü kuruluşların oluşturduğu ilişki ağı.

İngilizcesi:
global civil society
« Sözlük Dizinine Dön