kurucu meclis

« Sözlük Dizinine Dön

Yeni kurulan veya anayasası askıya alınan bir devlete yeni bir anayasa hazırlamak yahut devletin ana organlarının görev ve işleyiş biçimleriyle ilgili temel ilkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan meclis.

İngilizcesi:
constituent assembly
« Sözlük Dizinine Dön