leasing

« Sözlük Dizinine Dön

Finansal kiralama. 1. Yatırım mallarının belirli bir kira karşılığında uzun vadeli olarak ihtiyacı olan kişilere kiralanması. 2. Satınalma gücü yeterli düzeyde olmayan firma veya şahısların, imalat veya ihracatçı firmadan sağladıkları, ekonomik ömrü bir yıldan uzun mal veya makinaların, belirli bir süre kullanım hakkının daha sonra da mülkiyetinin kendilerine devredilmesini öngören kaynak sağlama yöntemi.

« Sözlük Dizinine Dön