Leontief üretim fonksiyonu

« Sözlük Dizinine Dön

Koordinat düzleminde L şeklinde resmedilen, girdiler arasında ikamenin mümkün olmadığı, bir başka deyişle faktörler arası ikame esnekliğinin sıfır olduğu üretim fonksiyonu.

İngilizcesi:
leontief production function
« Sözlük Dizinine Dön