Lorenz eğrisi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan reel gelirin bölüşümünü inceleyip belirli nüfus dilimlerince ulusal gelirin nasıl paylaşıldığını gösteren, dolayısıyla gelir dağılımının adil olup olmadığı konusunda bazı yargılara varılabilmesini sağlayan eğri. Dikey eksende gelir yüzdeleri ile yatay eksendeki nüfus yüzdelerini gösteren bir diyagramda Lorenz eğrisinin tam köşegensel olması gelirin tam eşit bölüşüldüğünü; eğrinin düz köşegensel çizgi olmaktan çıkıp giderek çukurlaşması ise gelir dağılımının giderek daha eşitsiz olduğunu gösterir. bkz. Gini katsayısı.

İngilizcesi:
Lorenz curve
« Sözlük Dizinine Dön